Znakomita książka o seksualności – polecam

W Wydawnictwie Naukowym PWN ukazała się znakomita książka prof. Stevena Siedmana „Społeczne tworzenie seksualności”. Publikacja ta jest rodzajem podręcznika do socjologii seksualności, reprezentuje aktualny stan wiedzy w tym zakresie.

Książka poprzedzona jest „Przedmową do polskiego wydania” mojego autorstwa, tym bardziej zatem polecam 😉

„Spokojna, umiarkowana debata publiczna na tematy seksualne została w dużej mierze popsuta przez polityków, którzy dla korzyści politycznych grają na lękach seksualnych obywateli. Politycy i media wpatrzone w słupki sondaży często tworzą wokół seksu atmosferę paniki moralnej. […] Żeby wesprzeć racjonalną debatę publiczną na temat seksualności, musimy unikać niepotrzebnego ewokowania emocji przez odwoływanie się do retoryki zagrożeń narodowych albo upadku społecznego. Spory seksualne w istocie wywołują różne obawy dotyczące znaczenia i sposobu organizacji rodziny, ról płciowo-kulturowych oraz zachowań prywatnych i publicznych, a także roli państwa. Musimy jednak starać się koncentrować na wąsko pojętych kwestiach seksualnych i rozważać je w świetle dostępnych badań oraz potencjalnych konsekwencji społecznych rozmaitych stanowisk i programów.” (fragment książki)