Postkolonializm – zaproszenie do współtworzenia publikacji

Planuję przygotować i wydać jeszcze w tym roku książkę o literaturze postkolonialnej. Ma to nie być książka „pod redakcją”, ale monografia wieloautorska (nazwisko każdej_go autorki_a rozdziału będzie na okładce).

Temat to twórczość pisarek_rzy, które_ych można zaliczyć do nurtu postkolonialnego. Może to być prezentacja i analiza twórczości danej autorki lub danego autora albo analiza wybranych dzieł. Preferowana wielkość rozdziału: od 20 do 40 standardowych stron (czyli od 40 do 80 tys. znaków).

Publikacja będzie recenzowana, wydana w wydawnictwie naukowym (Wydawnictwa UW, Nomos lub Universitas). Deadline na teksty: 30 maja 2018. Zgłoszenia na maila: jacek.kochanowski@uw.edu.pl. Proszę o przekazanie tego ogłoszenia ewentualnym osobom zainteresowanym. 🙂