Prof. Kitliński przeciw uhonorowaniu homofoba przez UMCS

Protest prof. Tomasz Kitlinski z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przeciwko przyznaniu Medalu UMCS wojewodzie lubelskiemu, znanemu m.in. z homofobii.

„75 lat temu powstała pierwsza uczelnia wyzwolonej Polski, UMCS. Dziś medal Przyjaciół Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej władze uczelni – – bez żadnych konsultacji z nami, pracownicami i pracownikami – – przekazują wojewodzie lubelskiemu, Przemysławowi Czarnkowi, który szczyci się nienawiścią do Ukraińców, LGBT, muzułmanów, a rolę kobiet ogranicza do reprodukcji.

Dlatego proszę, aby zrezygnowano dzisiaj z wręczenia medalu. Głoszenie ksenofobii, homofobii, islamofobii i mizogynii nie licuje z powagą żadnej uczelni. Uniwersytety od początków charakteryzowało otwarcie i – – jak pisał Władysław Tatarkiewicz – – kosmopolityzm. Nie ma tu zatem miejsca dla Przemysława Czarnka, który angażowal się w wydarzenia ultranacjonalistycznego ONR-u. Jest jeszcze czas na zaniechanie wątpliwej ceremonii.

Ma rację wybitna rezyserka, intelektualistka i aktywistką Agnieszka Holland, która na wieść o przyznaniu medalu napisala: „To przypomina przedwojenne uczelnie popierające getto ławkowe. Hańba.” Nie dopuścmy do owej hanby. Dokładnie 10 lat temu nie doszło na UMCS-ie do zwolnienia 400 pracownic – – dzięki naszemu protestowi. Niech i teraz dostojenstwo uczelni zostanie uratowane.

dr hab. Tomasz Kitliński, pracownik UMCS-u od 1997