List Inicjatywy Pracowniczej na UW w sprawie dyscyplinarki dla prof. Kochanowskiego

Wyrażamy zaniepokojenie uruchomieniem procedury dyscyplinarnej wobec prof. Jacka Kochanowskiego. Uważamy, że procedura jest po pierwsze niewspółmierna do sytuacji, której dotyczy; po drugie niepokoi nas jej społeczny i instytucjonalny kontekst.

Procedura dyscyplinarna dotyczy użycia niecenzuralnego słowa we wpisie na koncie w serwisie społecznościowym. Nie aprobując takiego sposobu komunikacji, zauważamy jednak, że język ten jest powszechny w ramach internetu, lecz również w scentralizowanych mediach czy nawet w polityce. Ponadto warto zauważyć, że wpis znalazł się na prywatnym, a nie służbowym koncie. W świetle debat na temat kontroli prywatnego życia pracowników w dobie internetu budzi dodatkowe wątpliwości.

Źródła niepokoju dotyczącego społecznego kontekstu sytuacji dotyczą faktu, że procedurę dyscyplinarną wszczęto na wniosek organizacji radykałów religijnych Ordo Iuris. Jest to tym bardziej niepokojące, że ta niemająca nic wspólnego z dyskursem naukowym organizacja korzystała już z niezasłużonego zaszczytu przygotowania spotkania na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. Uważamy, że organizacja pozbawiona jakiejkolwiek legitymizacji do wpływania na życie autonomicznej wspólnoty akademickiej stopniowo buduje hegemoniczną pozycję w świecie polskiej nauki.

Po wtóre, przyglądając się sytuacji w szerszym kontekście, niepokoi nas fakt, że prof. Jacek Kochanowski spotyka się z surowym traktowaniem będąc jednocześnie ujawnionym przedstawicielem prześladowanej w Polsce mniejszości seksualnej. Uważamy, że wobec stygmatyzacji, która dotyka osoby utożsamiające się z określeniami LBGTQ w mediach państwowych, religijnych, jak i często w życiu codziennym, postępowanie dyscyplinarne może wielu zewnętrznym obserwatorom wydać się częścią tej nagonki. Jako zaangażowani uczestnicy społeczności uniwersyteckiej chcemy zapobiec sytuacji, które mogą niekorzystnie wpłynąć na wizerunek uczelni.

W związku z powyższym wnioskujemy o odstąpienie od procedury dyscyplinarnej.

Przystąp do Inicjatywy Pracowniczej