Dlaczego będę głosował na Roberta Biedronia

Dlaczego uważam, że należy głosować na Roberta Biedronia?

📍Należy poprzeć Roberta Biedronia, bo naprawdę to bardzo dobry kandydat na urząd Prezydenta RP. Kompetentny, międzynarodowo rozpoznawalny, świetnie przygotowany do reprezentowania Polski, a przecież to najważniejsza rola prezydenta. No i oczywiście mamy pewność, że ośrodek prezydencki stanie się przyczółkiem odbudowy Rzeczpospolitej.

📍Należy poprzeć Roberta Biedronia, by symbolicznie i faktycznie przeciwstawiać się homofobicznym treściom we wszystkich ostatnich kampaniach wyborczych PiS. Gej reprezentujący Polskę na całym świecie to najlepsza odpowiedź na mowę nienawiści PiS-u i potwierdzenie, że Polska wraca na drogę do normalności, do budowania demokratycznego państwa prawa, w którym każdy może oczekiwać od państwa wsparcia w sytuacji, gdy doznaje krzywdy z powodu nierówności ekonomicznej, płciowej, seksualnej, religijnej czy jakiejkolwiek innej.

📍Należy poprzeć Roberta Biedronia, by wyrazić poparcie dla lewicowej agendy w Polsce: m.in. budowania społecznie odpowiedzialnej gospodarki, likwidacji wszystkich przyczyn ekonomicznego wykluczenia, budowy systemu prawnego respektującego prawa człowieka we wszystkich jego wymiarach, realnego rozdziału Kościoła od państwa w celu zatrzymania strumieni pieniędzy płynących z naszych podatków do biskupów, likwidacji przepisu o „obrażaniu uczuć religijnych”, generalnego przeglądu polskiego ustawodawstwa pod kątem nierówności ze względu na płeć, orientację seksualną, wyznanie lub bezwyznaniowość, pochodzenie etniczne i inne cechy, stworzenie programu sprzyjającego migrantom, którzy chcą przyjechać do Polski i tu pracować, realnej walki z przemocą wobec kobiet, depenalizacji aborcji, rozwoju systemu prawnego realnie wspierającego młode rodziny, wprowadzenia związków partnerskie i równości małżeńska wraz z uregulowaniem sytuacji obecnie żyjących w Polsce tęczowych rodzin wychowujących dziecko, wprowadzenie programu klimatycznego oraz programu realnej ochrony środowiska (wraz z zakazem polowań), reformy treści i metodyki nauczania w szkołach poziomu podstawowego i średniego (szukanie i interpretowanie informacji zamiast nauki pamięciowej, edukacja obywatelska, wielokulturowa, edukacja seksualna itp). Ja mógłbym wymieniać i wymieniać. To wszystko może załatwić tylko Lewica! Przypominam, że Platforma Obywatelska już rządziła 8 lat i NIC z tego nie zrobiła. NIC! I nikt nie zastąpi lewicy w realizacji tej agendy, dlatego wszyscy, którym bliskie są te cele polityczne, które wymieniłem i wiele, których nie wymieniłem (ustawa o uzgodnieniu płci oraz całkowita refundacja procesu tranzycji, walka z odradzającym się faszyzmem…), wszyscy Ci powinni poprzeć kandydata Lewicy na prezydenta, Roberta Biedronia.