Rektor Uniwersytetu Warszawskiego w obronie równości

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego wydał 16 czerwca oświadczenie dotyczące wypowiedzi na temat osób LGBT+, które padają w dyskursie publicznym. 22 czerwca uchwałę w tej samej sprawie podjęła Rada Naukowa Dyscypliny Psychologia.
Oświadczenie rektora Uniwersytetu Warszawskiego dotyczące wypowiedzi na temat osób LGBT+, które padają w dyskursie publicznym (16 czerwca 2020)

Szanowni Państwo,

Na Uniwersytecie Warszawskim wszyscy jesteśmy równoważni. 

Od początku roku akademickiego prowadzimy kampanię, której celem jest podkreślenie, że na naszej uczelni nie ma miejsca na dyskryminację, a każda osoba, która jej doświadczyła, znajdzie wsparcie.

Wszystkie osoby pracujące i studiujące na Uniwersytecie Warszawskim – bez względu na płeć, wiek, religię, etniczność, niepełnosprawność czy orientację seksualną – są dla naszej społeczności równie ważne.

Przesłanie naszej kampanii staje się jeszcze istotniejsze w obliczu ostatnich poniżających i wykluczających wypowiedzi niektórych polityków, dotyczących osób LGBT+. 

Jak widać, wciąż należy przypominać tę – wydawałoby się – oczywistą zasadę, że niezależnie od dzielących nas różnic, każdy zasługuje na traktowanie z godnością i szacunkiem. Szczególnie oczekujemy tego od osób występujących publicznie.

Wszyscy jesteśmy równoważni. Nie zapominajmy o tym.

Marcin Pałys

rektor Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia w sprawie niedopuszczalnego języka używanego w debacie publicznej wobec osób LGBT+ (22 czerwca 2020)

W uchwale napisano:

Rada Naukowa Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Warszawskiego w pełni podziela stanowisko przyjęte przez Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk w sprawie języka debaty publicznej dotyczącej społeczności LGBT+. Stwierdzamy, że nieprzestrzeganie elementarnych zasad poszanowania godności i równości traktowania każdego człowieka jest niedopuszczalne w dyskursie publicznym i wyrządza trwałe szkody w życiu społecznym. Solidaryzujemy się ze wszystkimi osobami, które doświadczyły dehumanizacji i wykluczenia.