Unitarianizm Uniwersalizm

Proszę Szanownych Osób!

Od jakiegoś czasu pojawiają się na mojej ścianie informacje o Unitarianach Uniwersalistach. Przybyła naklejka na profilowym (do poprawienia), czasem pojawia się stosowne tło. Pojawiają się zatem pytania „Co Cię znowu pogrzało?”, albo „Czy przstąpiłeś do sekty”, albo „Czy jak pewnien znany sprzed lat działacz gejowski ogłosisz nawrócenie?”. To ostatnie byłoby wprawdzie na pewno finansowo opłacalne, ale jednak nie.

Uważam się za ludzia „religijnie obojętnego”, praktykującego medytację zen.

Niemniej jednak miałem kiedyś flirt z katolicyzmem, któremu zawdzięczam po pierwsze mężczyznę, z którym potem spędziłem 20 lat życia, po drugie zaś pracę magisterską poświęconą ideom Braci Polskich. To właśnie to zainteresowanie (Braćmi Polskimi, nie mężczyznami, chociaż…) sprawiło, że co jakiś czas w wyszukiwarkarkach wrzucałem frazę „Bracia Polscy” w znanych mi językach i w jednym z nich, tym, który słychać na lotniskach, natrafiłem na wspólnotę pod tytułem Unitarianie Uniwersaliści, która, jak się okazuje, odwołuje się do polskobraterskiego dziedzictwa.

Poza tym okazało się, że wspólnota ta ojest radykalnie otwartą, inkluzywną przestrzenią budowania tego, co także w psychologii nazywamy duchowością.

Oto zatem zapraszam Państwa do wysłuchania mojej rozmowy z Arkiem Małeckim, świeckim celebransem w unitariańskiej Mill Hill Chapel w Leeds. Arek dostępnie i zarazem przepięknie wyjaśni, czym jest wspólnota Unitarian Uniwersalistów.

Na FB działa grupa (otwarta) „Unitarianie Uniwersaliści Polska”, do której zapraszam osoby zaciekawione 🙂