Za prawem do aborcji

✅ legalna, bezpieczna i refundowana aborcja to element praw człowieka
✅ dostę do antykoncepcji, w tym tzw. antykoncepcji awaryjnej wsparty zgodną ze standardami naukowymi edukacją seksualną wspiera realizację tego prawa
✅ aborcja jest ok


❌ obowiązujące w Polsce prawo antyaborcyjne połączone ze światopoglądowym terrorem promowanym przez władze publiczne i fanatyczne organizacje łamie prawa kobiet i zmusza je do poszukiwania czasem niebezpiecznych sposobów pozbycia się niechcianej ciąży
❌ całkowity zakaz aborcji, zmuszający kobiety do rodzenia płodów niezdolnych do życia lub znacznie okaleczonych to bestialstwo, które może przyjść do głowy wyłącznie ludziom całkowicie zdemoralizowanym i ogarniętym fanatyzmem religijnym
❌ zarodek, zygota i płód to nie dziecko, prawo do aborcji to prawo do życia: do świadomego, odpowiedzialności i pełnego miłości macierzyństwa i tacierzyństwa.

🚫 nawet, jeśli uda się prawakom i neofaszystom przepchnąć jakimś podstępem takie zaostrzenie prawa – to nie przejdzie; będziemy walczy bo prawa kobiet to prawa człowieka

☂️☂️☂️🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈☂️☂️☂️