Wspólnota Unitarian Uniwersalistów w Warszawie

Jestem członkiem wspólnoty Unitarian Uniwersalistów. W Polsce ta wspólnota:

  • nawiązuje do tradycji Braci Polskich (XVI w), którzy przedkładali etykę nad prawami dogmatycznymi
  • do dziedzictwa Dietricha Bonhoeffera (wielkiego teologa protestanckiego, który miał podobny program teologiczny)
  • która zaprasza wszystkie osoby, także te niewierzące, które pragną budować swoją duchowość w oparciu o etykę współczucia
  • która korzysta z tradycji wielu religii, np. w moim przypadku z tradycji buddyzmu zen, ale także z wielu nurtów chrześcijaństwa, buddyzmu, judaizmu, hinduizmu itp.

Dużo osób mnie pyta, jak wyglądają nabożeństwa (po angielsku service, ale nie znalazłem dobrego synonimu poza „spotkania duchowe”). Otóż bardzo fajnie. Wpiszcie po prostu „Unitarian Universalist” do YT. Jest radośnie, wesoło i pięknie. U nas niestety Covid, ale mam pewien pomysł 😉

Nie wierzę w istnienie osobowego boga (czy bogów), nie wierzę w żadne życie po śmierci (co za koszmarny pomysł!), ale wierzę w to, że stanowimy jedność z Naturą i energią (Einstein m=mc2, materia to energia). I bycie razem z osobami o rożnej duchowości, ale zarazem otwartości – to jest doświadczenie wspaniałe! Wierzę w to, że można przestać traktować różnice między nami jako coś, co ma znaczenie (a w rzeczywistość znaczy tyle, co NIC, zatem jest nicością – Derrida), a poczuć duchową więź, pełną radości i pozytywnych emocji.

Religie zwykle skupiają ludzi o takich samych poglądach. Różnica jest zakazana. Unitarianie Uniwersaliści celebrują różnorodność (różNICę, różnię) jako zasadę świata 🙂

W Polsce dopiero budujemy (odbudowujemy) swoje wspólnoty. Wspiera nas unitariański celebrans i wkrótce minister (ten, który służy) kochany Arek Malecki, pracujący obecnie dla trzech unitariańskich parafii w UK.

Bardzo mi zależy na stworzeniu warszawskiej wspólnoty – nawet niewielkiej – UU w Warszawie. Kult religijny póki ci nie podlega ograniczeniom. Jestem w stanie zorganizować przestrzeń, gdzie będziemy bezpieczni (odległość, maseczki itp). I gdzie będziemy się mogli połączyć z naszym celebransem 🙂

Piszcie, wszystko opowiem, wyjaśnię. Hasła „unitarianizm” i „uniwersalizm”, a także „Bracia Polscy” są świetnie  opracowane na Wiki zarówno po polsku, jak i po angielsku.

A w sprawie „duchowości bez religii” polecam: https://krytykapolityczna.pl/kraj/stawiszynski-duchowosc-bez-religii

Ale pamiętajcie: przestrzeń unitarianska jest otwarta dla każdego: wierzącego chrześcijanina, żyda, wyznawcy islamu itp. Wspólnym mianownikiem jest hasło „religia liberalna” 😉

Uf. Przepraszam za literówki.