Czarnek – odejdź!

Miarą politycznego i moralnego upadku rządącej partii jest mianowanie kogoś takiego jak Przemysław Czarnek ministrem, w dodatku ministrem edukacji i nauki!

Człowiek, którego obraźliwe, chamskie wypowiedzi na temat osób nieheteroseksualnych („to nie są normalni ludzie”) przejdą do (niesławnej) historii najbardziej prymitywnej homofobii. I teraz człowiek ten grozi młodym osobom, przede wszystkim kobietom uczestniczącym w proteście, nazywając ich protest chuliganerią, wandalizmem, chamstwem i brutalnością”, a także łżąc na temat przebiegu pokojowych demonstracji, grozi nauczycielkom_om, rektorkom_om, dyrektorkom_om szkół.

Każdy dzień urzędowania tego osobnika jest obrazą publicznej moralności. Każdy dzień urzędowania tego osobnika przybliża nas do generalnego strajku szkół poziomu oświatowego i szkolnictwa wyższego.

Jak Pan śmie nam grozić: nauczycielkom_om, które_rzy od wiosny usiłują sobie poradzić z nagłym przejściem na system e-learningowy i to w warunkach walki ze skutkami skandalicznej deformy oświaty!

Jak Pan śmie grozić uczennicom i uczniom, studentkom i studentom biorącym udział w pokojowych, wbrew Pana kłamstwom, demonstracjach, wykazując obywatelskie zaangażowanie i ucząc Pana i Pańskich kolegów z rządu tego, czym jest demokracja i że nie kończy się ona na wyborach, ale polega między innymi także na obronie praw człowieka, w tym reprodukcyjnych praw kobiet i prawa do aborcji.

Jak Pan śmie grozić związkom zawodowym, których obowiązkiem jest strzec praw pracownic_ków między innymi przed takimi niekompetentnymi, ideologicznie oczadziałymi osobami, jak Pan!

Wzywam Pana do natychmiastowej dymisji i oświadczam, że jeśli Pan nie odejdzie, będę namawiał i Ogólnopolski Strajk Kobiet, i wszystkie organizacje związkowe do generalnego strajku oświaty i szkół wyższych.

Ścierpieliśmy Zalewską i „ministra od wszystkiego” Gowina. Pana nie ścierpimy.

CC. Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza na Uniwersytecie Warszawskim, , OZZ Inicjatywa Pracownicza, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Solidarność80, Lewica, LewicowyHub, Razem, Homokomando, Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej, Koalicja Antyfaszystowska, Studencki Komitet Antyfaszystowski, Queer UW,