Medytacje unitariańskie (Zaproszenie do Wspólnoty Unitarian Uniwersalistów: fb.com/UUPoland )

W Pierwszym (Starym) Testamencie czytamy, że imię Boga to „Jestem, który jestem”. Oznacza to, że przedmiotem naszej radosnej celebracji powinno być Istnienie: nasze, całego ożywionego świata oraz także tego nieożywionego. Istnienie, w dodatku świadome Istnienie, jest tak zdumiewającym wydarzeniem, że będąc zawsze tu i teraz winnyśmy celebrować każdą jego chwilę.

W Drugim (Nowym) Testamencie czytamy w Ewangelii ukochanego przez Jezusa ucznia, że „Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim”. Oznacza to, że przedmiotem naszej radosnej celebracji powinna być miłość we wszelkich jej odmianach: miłości romantycznej, miłości seksualnej, miłości rozumianej jako życzliwość i miłości rozumianej jako dążenie do zniesienia cierpienia poprzez sprawiedliwość.

Zapraszam na spotkania on-line mojej wspólnoty należącej do światowej rodziny kościołów i wspólnot unitariańsko-uniwersalistycznych. Jest to wspólnota otwarta na osoby wierzące i niewierzące, na wszystkie doświadczenia religijne i pozareligijne poszukiwania duchowe. Więcej na mojej stronie w zakładce „Unitarianizm Uniwersalizm”.