Stanowisko Zarządu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w sprawie rosyjskiej napaści na Ukrainę

Potępiamy haniebny i zbrodniczy najazd państwa rosyjskiego na Ukrainę. Naszym przyjaciołom z Ukrainy przesyłamy wyrazy solidarności. Ukraińska i polska socjologia od lat współpracują i będą współpracować w przyszłości. Szczególne słowa otuchy kierujemy do naszych koleżanek i kolegów z ukraińskich instytucji naukowych a także tych ukraińskich socjolożek i socjologów, którzy pracują i studiują w Polsce.

 

Засуджуємо ганебну та злочинну атаку російської держави на Україну. Нашим друзям з України виражаємо солідарність. Українська і польська соціологія мають довгі традиції співпраці і співпрацюватимуть в майбутньому. Особливо обнімаємо наших коліжанок і колег з українських наукових установ, а також тих українських соціологів, які працюють і вчаться в Польщі