Europa federacyjna – oczywisty kierunek po wojnie (felietony z czasów wojny V)

Federalizacja Europy, stworzenie silnego, wielkiego państwa z własnymi siłami obronnymi, własną, federalną polityką obronną i zagraniczną to obecnie racja stanu wszystkich państw Europejskich, w tym Polski. 

Ta wojna kończy dzieje europejskiego nacjonalizmu. Hitler i jego nacjonalizm nazistowski z konsekwencjami w postaci Zagłady niczego nas nie nauczył. Rozdrobniona Europa będzie zawsze narażona na atak jakiegoś szalonego zbrodniarza, który wymyśli sobie Wielką Rosję, Wielką Turcję albo Wielkie Węgry. Koniec państw narodowych, koniec Europy ojczyzn. Czas na jedność polityczną, militarną, a także jedność wartości. 

Wyciągnijmy lekcję z wojny, ukróćmy działania europejskich faszystów (działania partii takich jak partia Le Pen, Kaczyńskiego, Orbana, Janoša itp. powinna po prostu zostać zakazana), zbudujmy federalną, sprawiedliwą Europę z silnymi, demokratycznymi władzami wybieranymi w ogólnoeuropejskich wyborach: Prezydenta_tki, dwuizbowego parlamentu: izbą niższą wybieraną w mieszanym systemie proporcjonalno-jednomandatowym, uchwalającą ustawy obowiązujące na poziomie federalnym i federalną izbą wyższą (ob. Rada Europejska) z prawem weta (ale nie liberum veto). 

Na poziomie federalnym, poza wspomnianą wspólną polityką obronną i zagraniczną, obowiązywałaby wspólna polityka społeczna, a także wspólne standardy praw człowieka. 

Wtedy nie będzie problemu w przyjęciu do UE Ukrainy, Gruzji, Mołdawii, także np. Armenii, a w przyszłości także demokratycznych Turcji czy Białorusi. Po przyjęciu wystarczy wyznaczyć mapę drogową pełnego dostosowania do europejskiego prawa, a spełnienie poszczególnych etapów powinno skutkować coraz pełniejszym włączeniem we wspólne mechanizmy finansowania. W razie niespełnienia wymogów finansowanie może zostać wstrzymane, taki mechanizm stosowny jest obecnie wobec Polski i Węgier. 

Taka Unia Europejska ma przyszłość. Może być silnym światowym graczem, ale przede wszystkim będzie gwarantować swoim obywatelom bezpieczeństwo.