Na granicy polsko-białoruskiej powstaje obóz koncentracyjny

Dlaczego z takim uporem powtarzam, że śmierć niewinnych ludzi na granicy pl/by oraz ich więzienie w tzw. „ośrodkach dla cudzoziemców” jest obecnie czymś najstraszliwszym i najważniejszym, co dzieje się w Polsce?

Ponieważ od nielegalnych i nieludzkich wywózek ludzi do lasu, często na śmierć lub więzienia ich w straszliwych warunkach następny krok prowadzić już może tylko do obozów koncentracyjnych. Mury, druty i wieżyczki strażnicze są. Brakuje jeszcze tylko zlokalizowanych bliżej granicy baraków i ogrodzenia ich ze wszystkich stron. Las, szczególnie zimą, pełni funkcję komory gazowej.

Naprawdę sądzicie, że obecnym władzom nie wpadło to już do głowy? Sytuacja na tej granicy to symptom, krwawy symptom tego, czym stała się Polska.