175 lat Manifestu Komunistycznego – jednego z najważniejszych dzieł w historii świata

21 lutego 1848 roku opublikowany został „Manifest komunistyczny”, fundamentalne dzieło Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, które zapoczątkowało powstanie marksizmu, zarówno jako ruchu spoleczno-politycznego, jak i systemu filozoficznego.

Karol Marks był jednym z założycieli socjologii jako nowoczesnej nauki. Do dziś nie da się uprawiać tej dyscypliny wiedzy bez odwołania do jego teorii, nadal inspirował i inspiruje do wyjaśniania procesów i zjawisk związanych z wykluczeniem (oraz podporządkowaniem) ekonomicznym oraz wszelkimi innymi aspektami wykluczenia społecznego.

W Polsce określenie „marksizm” funkcjonuje jako… rodzaj obelgi. Przy jego pomocy ciemne siły próbują dezawuować na przykład badania gender i badania queer. Ale wiązanie tych twoch dziedzin między innymi z dziedzictwem Marksa to zaszczyt. Demaskowanie procesów przemocy społecznej wymierzonych w osoby nieheteroseksualne, transpłciowe czy niebinarne jest możliwe między innymi dzięki spuściźnie marksowskiej i marksistowskiej.

Rok 2023 powinien być w Polsce rokiem Ogólnopolskiego Czytania Manifestu Komunistycznego po to, by czytają to wybitne dzieło na nowo odkrywać z jeden strony narzędzia, które służą naszemu zniewoleniu, a z drugie taktyki obrony i odzyskania wolności.

To nie jest ani bardzo trudne, ani bardzo obszerne dzieło. Zachęcam: przeczytaj. Dowiedz się, że marksizm to idee wolności, równości i sprawiedliwości.

Książkę możesz przeczytać na przykład tu: https://www.ce.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/10/4.-kapitalizm_marks_engels_manifest-komunistyczny.pdf