Zapraszam na swoje wystąpienie w ramach Wirtualnego Seminarium Sekcji Socjologii Ciała Polskiego Towarzystwa Socjologicznego „Doświadczenie/doświadczanie ciała i cielesności z perspektywy queer”.

Zapraszam serdecznie na Wirtualne Seminarium Sekcja Socjologii Ciała PTS, na którym będzie moje wystąpienie pt. „Doświadczenie/doświadczanie ciała i cielesności z perspektywy queer”.

Wydarzenie on-line 17 marca br. godz. 12:00.

Ciało w badaniach queer ujmowane jest jako procesualny, somatyczno-psychiczno-kulturowy konstrukt, w którym/na którym materializowane są normy płci oraz normy seksualności. Powstaje jednak ważne pytanie: czym jest w takim razie queerowe doświadczenie ciała? Czy jest ono doświadczane jako przestrzeń obcości, czy uznawane jest za neutralne narzędzie „sobąpisania”, czy też jest sprzymierzeńcem jako „moje-ciało”, „ja-ciało” (me-body)? W czasie wystąpienia podzielę się swoimi refleksjami teoretycznymi na ten temat, zrelacjonuję aktualne stanowiska w ramach badań queer i spróbuję wskazać empiryczne przykłady uzasadniające teoretyczne hipotezy (posiłkując się zbiorem „Cała siła jaką czerpię na życie”). Postaram się zatem wskazać, jak refleksje na temat doświadczenia ciała poruszane na gruncie badań queer wnoszą wkład do współczesnej socjologii ciała.

Link do info na stronie Sekcji: https://www.socjologia-ciala.uni.lodz.pl/socjologia-ciala/szczegoly-wydarzenia/wirtualne-seminarium-socjologii-ciala-2-2023