Jacek Kochanowski, „Spektakl i wiedza. Perspektywa społecznej teorii queer” – książka do pobrania

Dokładnie piętnaście lat temu opublikowałem swoją książkę habilitacyjną „Spektakl i wiedza. Perspektywa społecznej teorii queer”.

Książka była prezentacją autorskiej koncepcji teorii społecznej, która uwzględniała ówczesny dorobek badań queer. W pierwszej części posługuję się metaforą Spektaklu Guy Deborda oraz „pochodu symulakrum” Jeana Baudrillarda by pokazać, jak mechanizmy obowiązkowej heteroseksualności wytłaczają na powierzchni ciał wzorce normatywnej poprawności po to, by ustanawiać społeczny system segregacji seksualnej. Ta koncepcja stanowi punkt wyjścia mojego własnego ujęcia queerowej teorii społecznej jako teorii performatywności seksualności, teorii różNICy seksualnej, teorii kuriozalności oraz teorii seksualnej subwersji.

W drugiej części książki zajmuję się problematyką wiedzy, odwołując się przede wszystkim do nie-klasycznej socjologii wiedzy oraz do koncepcji wiedzy-władzy Michela Foucault. Jaka władza wymierzona jest przeciw płciowym/seksualnym odmieńczyniom_com, a jaka sprzyja ich strategiom oporu? W tej części proponuję trzy ujęcia: queerową teorię re-kodowania, anty(post)humanistyczną analizę wiedzy z marginesu oraz informatykę oporu.

Zapraszam do zapoznania się z książką oraz do dyskusji na temat moich propozycji teoretycznych. Książka do pobrania tutaj: https://jacekkochanowski.files.wordpress.com/2021/11/spektakl-i-wiedza-1.pdf