Kontakt

Uniwersytet Warszawski

Adres korespondencyjny
Ośrodek Badań Społecznych nad Seksualnością
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedm  26/28
00-927 Warszawa

Kontakt E-mail