Nikczemne ataki na prof. Barbarę Engelking a prawda historyczna

Stanowczo sprzeciwiam się nikczemnym atakom polityków na prof. Barbarę Engelking. To histeryczny atak polskich turbonacjonalistów, którzy w imię obrony kłamliwej retropii usiłują negować wyniki badań naukowych dowodzących, że w czasie Holokaustu w Polsce dominowała zakorzeniona w endeckim i sanacyjnym antysemityzmie postawa świadomego lub nie współdziałania z hitlerowskim planem zniszczenia osób pochodzenia żydowskiego. Dowodzi tego zbadane i opisane szmalcownictwo, donosy na osoby ukrywające Żydów, pogromy w wielu miastach i wioskach, rabunek mienia żydowskiego itp.

Żadna toporna propaganda, żaden nacjonalistyczny bełkot, żadne krzyki nie zmienią faktów historycznych, z którymi Polki_Polacy powinni się wreszcie zmierzyć.