Konferencje i panele

[organizacja konferencji i paneli naukowych]

 1. Sexual Minorities: Pride and Exclusion / Mniejszości seksualne: duma i wykluczenie;
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa, organizatorzy: Wydział Socjologii Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie i Kampania przeciw Homofobii oddział Kraków, Kraków, 24 kwietnia 2005 r.
 2. Oblicza przemian. Społeczne, gospodarcze i polityczne aspekty polskiej transformacji, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, organizator: Wydział Socjologii Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków, 7 – 8 maja 2005 r.
 3. Mniejszości seksualne: Rytuały przejścia , Ogólnopolska Konferencja Naukowa, organizator: Kampania przeciw Homofobii oddział Kraków, Kraków, 27 kwietnia 2006 r.
 4. Szkolnictwo wyższe w procesie budowania społeczeństwa wiedzy w Polsce, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, organizatorzy: Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków, 11 – 12 maja 2006 r.
 5. Wiedza a demokracja, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, organizatorzy: Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, Warszawa, 10 – 11 maja 2007 r.
 6. Retoryka ciała/cielesności w polskim współczesnym dyskursie publicznym, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, organizatorzy: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego, Gender Studies Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, Pobierowo k./Szczecina, 7-8 grudnia 2007 r.
 7. „Strategie queer„, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Organizatorzy: QueerUW, Instytut Stosowanych Nauk   Społecznych UW, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW, Warszawa, 3-4 czerwca 2011 r.
 8. I Sympozjum Socjologiczne „Społeczne, kulturowe i ekonomiczne uwarunkowania rynku mody”, Zakład Socjologii WSTiJO w Warszawie, Warszawa 15 listopada 2012 r.

[wystąpienia na konferencjach naukowych]

 1. „Wszyscy jesteśmy odmieńcami. Przyczynki do społecznej teorii queer”; Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Difference and Identity. Queer Culture Reacts to Marginalization and Homophobia”, Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, 5- 8 grudnia 2002 r.
 2. Polityka queer: od przemocy do komunikacji; Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Europe Without Homphobia: Queer-in(g) Communities, Uniwersytet Wrocławski, 24 – 26 maja 2004 r.
 3. Od teorii dewiacji do teorii queer; Konferencja Naukowa „Homoseksualizm. Sprawa publiczna czy prywatna? Perspektywa interdyscyplinarna”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 6 – 7 maja 2004 r.
 4. Społeczne tworzenie (homo)seksualności. Na marginesie badań socjologicznych i historycznych ; Konferencja Naukowa „Alternatywy historyczne. Dzieje zwyczajnych kobiet i zwyczajnych mężczyzn”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Przemyślu / Koło Naukowe Historii Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Przemyśl, 11-12 stycznia 2005 r.
 5. Odmieńcy. Lesbijki i geje w społeczeństwie pokomunistycznym; Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oblicza przemian. Spoleczne, gospodarcze i polityczne aspekty polskiej transformacji”, Kraków, 7-8 maja 2005 r.
 6. Różnica seksualna w procesie polisemizacji monokultury. Pomiedzy procedurami przemocy a procedurami komunikacji; Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Obywatelstwo i tożsamość w tworzących się społeczeństwach wielokulturowych na pograniczach”, Supraśl, 8 – 10 września 2005 r.
 7. Seksualność jako maszyna normalizująca. Na marginesie koncepcji Gayle Rubin; Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Seksualnośc wyklęta”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 21 – 23 kwietnia 2006 r.
 8. [z mgr. Tomaszem Wrzoskiem] Wiedza a procesy uniwersalizacji Inności. Rola i zadania Uniwersytetu w zróżnicowanym społeczeństwie późnej nowoczesności , Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Szkolnictwo wyższe w procesie budowania spoleczeństwa wiedzy w Polsce”, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków, 11 – 12 maja 2006 r.
 9. Queer jako strategia. Polityka społeczeństwa otwartego na Inną / Innego. , Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Queerowanie feminizmu. Estetyka, polityka czy coś więcej?”, X Spotkania Feministyczne org. przez Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA, Poznań, 19 – 21 maja 2006 r.
 10. Queer czyni (nie)możliwość odmienności, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ciało, płeć, pożądanie: tożsamość seksualna i tożsamość płci w polskim dramacie i teatrze”, Instytut Teatralny, Warszawa, 11 – 13 grudnia 2006 r.
 11. Przez Janion do queer sociology. O nieposkromionej różnicy fantazmatów, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dni Genderowe”, Instytut Dziennikarstwa i KOmunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, 12 – 14 marca 2007 r.
 12. Wiedza jako narzędzie oporu. Queerowanie / genderowanie systemu eksperckiego, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Education and tolerance”, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, 15-16 listopada 2007 r.
 13. Rodzina w dobie płynnej nowoczesności. Szanse, wyzwania, zagrożenia, Konferencja Naukowa „Kontelacje rodzinne. Obraz rodziny w polskim dramacie i teatrze w perspektywie gender i queer”, Instytut Teatralny, Warszawa, 27 – 28 marca 2008 r.
 14. Zewnętrzny egzamin zawodowy – kontekst spoleczny i edukacyjny. Wyniki badań jakościowych, Ogolnopolska Konferencja Naukowa Egzamin zawodowy w świetle potwierdzania kwalifikacji, Centrum Badan Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, BUW, 23 września 2008 r.
 15. My gender is queer. O przekraczaniu kategorii męskości, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Koniec męskości? Konstrukcje męskiej tożsamości w polskim dramacie i teatrze w perspektywie gender/queer”, Instytut Teatralny, Warszawa 2-3 kwietnia 2009 r.
 16. Queer studies jako perspektywa krytyczna, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Gender – Queer – Edukacja”, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków, 16-17 kwietnia 2009 r.
 17. Nad-rzeczywistość teatru. Kilka uwag z perspektywy queer, Ogolnopolska Konferencja Naukowa „Teatr – miejsce uwodzenia”, KONTRAPUNKT 2009, Zakład Mediów i Komunikowania, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 22-24 kwietnia 2009 r.
 18. Wiedza lokalna. Konteksty socjologii wiedzy w społecznej teorii queer, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Gender w społeczeństwie polskim”, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 21-23 października 2009 r.
 19. Społeczna teoria queer – głosy (z) marginesu, XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Kraków, 8-11 września 2010 r.
 20. Ciało, perwersja, ekstaza. W kierunku performatyki queer, sesja teatrologiczna „Instrumentarium teatru” (sesja towarzysząca XLVI Przeglądowi Teatrów Małych Form „Kontrapunkt”), Zakład Mediów i Komunikowania, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 12-13 kwietnia 2011 r.
 21. Zbawcza obscena, zbawcza perwersja, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Inna Scena. Obscena”, Instytut Teatralny, Warszawa, 23-24 maja 2011 r.
 22. Prawna i społeczna sytuacja osób nieheteroseksualnych i transpłciowych w Polsce, VI. Konferencja Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 8 czerwca 2011 r.
 23. Multicultural „me”. Queer perspective / Wielokulturowe „ja”. Ujęcie queer, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Społeczeństwa wielokulturowe – nowe wyzwania i zagrożenia”, Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 16-17 września 2011 r.
 24. Transgender laboratory. On blowing up the medical discourse / Laboratorium transpłciowości. O rozsadzania dyskursu medycznego, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zdrowie kobiet, zdrowie mężczyzn. Konteksty kulturowe, społeczne i medyczne”, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkiewicza w Poznaniu, Poznań, 5-6 grudnia 2011 r.
 25. Zapomniana misja szkolnictwa wyższego – jakość  demokracji, Konferencja Naukowa Strategie przeciwdziałania dyskryminacji w szkolnictwie wyższym: diagnozy i perspektywy, Uniwersytet Warszawski, 9 grudnia 2011 r.
 26. Biopolityka kryzysu. O tym, dlaczego neoliberalizm nie potrzebuje teatru artystycznego, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Teatr w kryzysie”, KONTRAPUNKT 2009, Zakład Mediów i Komunikowania, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 22-24 kwietnia 2012 r.
 27. Seks, płeć i kostium. Kłopotliwa płeć osób nieheteroseksualnych i jej reprezentacje, I Sympozjum Socjologiczne „Społeczne, kulturowe i ekonomiczne uwarunkowania rynku mody”, Zakład Socjologii WSTiJO w Warszawie, Warszawa 15 listopada 2012 r.
 28. Działalność Komisji Rektorskiej ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji na Uniwersytecie Warszawskim, konferencja inaugurująca kampanię „16 dni akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć”, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 23 listopada 2012 r.
 29. Edukacja na rzecz różnorodności seksualnej, Różnorodność – sprawdzam! Wdrażanie antydyskryminacyjnej edukacji obywatelskiej do systemu edukacji formalnej, Uniwersytet w Białymstoku, 27 września 2013.
 30. Postkolonialne czytanie Foucaulta, Michel Foucault a wyzwania współczesności, Uniwersytet Warszawski, luty 2014.
 31. Seksualność: perspektywa medyczna a perspektywa społeczna, Ogólnopolski Kongres Seksuologii Społecznej, Kłodzko, 21-23 listopada 2018 r.
 32. Nienormatywne kultury płciowe i seksualne w pejzażu miejskiej wielokulturowości, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wielokulturowość polskich miast. Teoria – Praktyka – Polityka”, Uniwersytet Wrocławski, 3 grudnia 2020 r.
 33. Performatywne strategie słusznego gniewu społeczności queer w perspektywie teorii agonizmu Chantal Mouffe. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Furia – nastroje społeczne w stanie wrzenia”, 26-27 stycznia 2022 r.

[wystąpienie na panelach dyskusyjnych – wybór]

 1. Prawa mniejszości seksualnych w Polsce. Aktualny stan dyskusji , IV Międzynarodowy Festiwal Filmowy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka „Prawa Człowieka w Filmie”, Warszawa, 13 grudnia 2004 r. (prowadzenie panelu)
 2. Badanie obyczaju: głos socjologa i historyka , Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Przemyślu, 11 stycznia 2005 r.
 3. Perspektywy edukacyjne młodzieży wiejskiej , Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem, Warszawa, 4 czerwca 2005 r.
 4. Jesli sapiens to homo , WDKF „Introspekcja”, Wrocław, 23 lutego 2005 r.
 5. Drogi i bezdroża polskiej lewicy, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 19 kwietnia 2005 r.
 6. Pornografia – za czy przeciw? , Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 4 kwietnia 2006 r.
 7. Odmieńcy w IV RP: teoria, strategie, nadzieje , QueerFest (org.: Kampania Przeciw Homofobii), Toruń, 6 listopada 2006 r.
 8. Czy polski system oświatowy zapewnia równość dostępu do wiedzy? XXXIX Zjazd Związku Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa, 17 listopada 2006 r.
 9. Edukacja bez Giertycha, org. Pracownicza Demokracja, Warszawa, 8 grudnia 2006 r.
 10. Prawa człowieka w Polsce, org. Amnesty International / Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 19 kwietnia 2007 r.
 11. Prawa gejów i lesbijek – temat zastępczy?, org. Kampania przeciw Homofobii Wrocław, Festiwal „Lesbijki, geje i przyjaciele”, Wrocław, 15 października 2007 r.
 12. Panel dyskusyjny Style życia młodych mężczyzn – Discovery Species, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, 1 października 2008 r.
 13. Queer rodzin(n)y? Festiwal Filmowy Queer a million different loves!?, Łódź, 8 listopada 2008 r.
 14. „Uwikłani w płeć” Judith Butler, łódzki Klub Krytyki Politycznej, Łódź, 21 listopada 2008 r.
 15. Przyszłość lewicy w Polsce, org. Forum Klubowe, Warszawa, 16 grudnia 2008 r.
 16. Polityka LGBT w Polsce, org. Kampania przeciw Homofobii, Warszawa, 13 lutego 2009 r.
 17. Biseksualność w Polsce, Queerowy Maj, Kraków, 15 maja 2010 r.
 18. Kierunek równość, klub Queer.pl, Kraków, 2 lutego 2012 r.
 19. Wartości lewicy w dobie globalizacji neoliberalnej, Parlamentarny Zespół Zrównoważonego Rozwoju Społecznego „Fair”, Sejm RP, Warszawa 7 listopada 2012 r.
 20. O pożytkach płynących z gniewu, Teatr Nowy w Krakowie, projekt „Sztuka gniewu”, Kraków, 18 listopada 2012 r.
 21. Różne spojrzenia na transseksualność, Klub Krytyki Politycznej w Łodzi, 20 kwietnia 2013 r.
 22. Prawa człowieka w refleksji socjologicznej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, październik 2014.
 23. Polska lewica okiem socjologa, debata w ramach Zespołu Parlamentarnego Społeczeństwo FAIR, Sejm RP, listopad 2014 r.
 24. Seksualność osób niepełnosprawnych w perspektywie socjologicznej, sesja naukowa „Niepełna sprawność, pełna seksualność”, org. QueerUW, Uniwersytet Warszawski, 17 marca 2015 r.
 25. Dobra śmierć, dobre życie. Prawo do wolnej śmierci z perspektywy zen, Dni Ateizmu 2018, Warszawa 24 marca 2018 r.
 26. Społeczne i kulturowe uwarunkowania zdrowia psychoseksualnego osób LGBTQ (key note), Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, 8-10 listopada 2019 r.