Miejsce pracy

[aktualne miejsca pracy]

Ośrodek Badań Społecznych nad Seksualnością, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
(profesor Uniwersytetu Warszawskiego, członek Rektorskiej Komisji ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji, przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej WSNSiR, członek redakcji półrocznika „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, członek redakcji półrocznika Gender Studies UW „Katedra”)
Jako członek zespołu Katedry Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej prowadzę m.in. obowiązkowy kurs dla studiów II stopnia „Globalne procesy społeczne” oraz fakultety („Socjologia queer”, „Postkolonializm”, „Performatyka – wprowadzenie”). Jestem promotorem prac licencjackich, magisterskich i doktorskich. W kadencjach 2008-2012 i 2012-2016 jestem członkiem Rektorskiej Komisji ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji – pierwszej tego typu komisji na polskim uniwersytecie.

Gender Studies Uniwersytetu Warszawskiego Studia podyplomowe stworzone przez prof. Małgorzatę Fuszarę i prof. Bożenę Chołuj przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Na studiach tych prowadzę od wielu lat zajęcia przede wszystkim z zakresu queer studies.

[poprzednie miejsca pracy]

Uczelnie publiczne (wybór):

  • Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (1999-2004) studia doktoranckie oraz prowadzenie zajęć: wprowadzenie do teorii queer, socjologia ruchów społecznych, socjologia zmiany społecznej (zazwyczaj razem z prof. Ireneuszem Krzemińskim)
  • Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (2004 – 2006) socjologia queer, socjologia gender i queer
  • Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego (2005-2010) socjologia wiedzy, socjologia nauki, socjologia szkolnictwa wyższego

Uczelnie niepubliczne (wybór):

  • Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie (2001 – 2003) socjologia kultury
  • Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie (2003 – 2006) wprowadzenie do socjologii, antropologia kultury, socjologia komunikowania, mikrostruktury społeczne, makrostruktury społeczne
  • Wydział Socjologii Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie (2004-2008) metodologia badań socjologicznych, metody badań w socjologii, historia myśli socjologicznej, wstęp do socjologii
  • Wschód-Zachód Szkoła Wyższa im. Henryka Jóźwiaka w Łodzi (2008-2009) W Uczelni tej pracowałem od lutego 2008 r. do września 2009 r. Zostałem tam „ściągnięty” przez twórcę tej Uczelni, kanclerza Henryka Jóźwiaka (zm. 9.06.2008 r.), z którym współpracowałem w jednej z warszawskich niepublicznych uczelni. Odpowiadałem za rozwój W-ZSW, tworzenie nowych kierunków i specjalności, pełniąc funkcję prorektora. Byłem też współkierownikiem (z Ewą Hyży) Ośrodka Gender/Queer Studies, który prowadzi zajęcia z tego zakresu dla wszystkich kierunków Uczelni, realizuje projekty badawcze i wydarzenia naukowe związane z perspektywą gender/queer.