Wykłady gościnne

 • wykłady z cyklu „Lesbijki i geje w społeczeństwie polskim” w ramach Festiwalu Nauki Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, Instytut Socjologii UW, 20 – 27 września 2003 r.
 • Problem społecznej (nie)obecności lesbijek i gejów w Polsce z perspektywy studiów queer; w ramach cyklu seminaryjnego organizowanego przez Pracownię Teorii Zmiany Społecznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego „Socjologia a przemiany współczesnego świata”.
 • Tożsamość gejów z perspektywy teorii społecznej; Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego; na zaproszenie łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, listopad 2003.
 • (Nie)obecność gejów w Polsce – wprawki do socjologii queer; Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego; na zaproszenie Koła Naukowego Nic-tak-samo; listopad 2003 r.
 • Homofobia czy heteronormatywność?; Poznań, Teatr 8 Dnia; na zaproszenie Kampanii Przeciw Homofobii, w ramach akcji społecznej przeciwdziałania dyskryminacji osób homoseksualnych; grudzień 2003.
 • Teoria queer w badaniach socjologicznych, Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, 26 lutego 2004 r.
 • Teoria queer a socjologia, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 11 marca 2004 r.
 • Geje i płeć / Geje i seks warsztaty w ramach Krakowskich Dni Kultury Gejowskiej i Lesbijskiej, Kraków, 5 – 12 maja 2004 r.
 • Teoria i praktyka queer, wykład w ramach Lambda Cafe, dla Stowarzyszenia Lambda – Warszawa, Warszawa, 28 maja 2004 r.
 • Wprowadzenie do socjologii queer , Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Opolskiego, 16 marca 2005 r.
 • Wprowadzenie do mikrosocjologii konfliktu , Pedagogium. Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie, wykład monograficzny w ramach studiów podyplomowych, 9 kwietnia 2005 r.
 • Od przemocy do komunikacji. Budowanie społeczeństwa otwartego, Akademia Tolerancji Fundacji Kobiecej eFKa, Zakopane, 30 września 2005 r.
 • Wprowadzenie do socjologii queer, Akademia Feministyczna Fundacji Kobiecej eFKa, Kraków, 25 listopada – 9 grudnia 2005 r.
 • Czytanie Foucaulta, off – seminarium, Łódź, 7 marca 2006 r.
 • Queerowanie Akademii jako zmaganie o ponowoczesne społeczeństwo różNICy, Uniwersytet Wrocławski, festiwal „Lesbijki, geje i przyjaciele”, 14 października 2006 r.
 • Genderowanie / queerowanie demokracji. Wolność, równość i Foucault, Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 6 grudnia 2006 r.
 • Prawa człowieka a budowanie demokracji w Polsce, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego, 19 kwietnia 2007 r.
 • System polityczny Japonii – inspiracje, Dni Japońskie, Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, 21 kwietnia 2007 r.
 • Dusza więzieniem ciała? Perspektywa socjologii queer, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 16 kwietnia 2008 r.
 • Społeczna teoria queer – refleksja z pozycji granicznych, Pracownia Pytań Granicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 15 października 2008 r.
 • Wiedza, władza, opór, Pracownia Pytań Granicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 19 listopada 2008 r.
 • Queerowanie męskości, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań, 26 marca 2009 r.
 • Gender, transgender, queer, Akademia Treningu Antydyskryminacyjnego, Kraków, 16 stycznia 2010 r.
 • Spektakl normy. Transgresja płci i spotkanie ze śmiercią, wykład towarzyszący wystawie GenderCheck, Zachęta. Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, 9 kwietnia 2010 r.
 • Queer w życiu codziennym. Stanisław Szymański, Instytut Teatralny – PrideHouse Europride 2010, 13 lipca 2010 r. (powtórzenie wykładu z 29 czerwca 2010, z wernisażu wystawy Stanisław Szymański. Fenomen tańca – Instytut Teatralny).
 • Ciało (prze)tworzone. W stronę performatyki queer, wykład połączony z prezentacją fragmentów performansów, Instytut Teatralny w Warszawie – 14 grudnia 2011 r.
 • Ciało, seksualność, performans, Muzeum Współczesne Wrocław, Wrocław, 22 marca 2012 r.
 • Wartości lewicy w dobie globalizacji neoliberalnej, Parlamentarny Zespół Zrównoważonego Rozwoju Społecznego „Fair”, Sejm RP, Warszawa 7 listopada 2012 r.
 • O pożytkach płynących z gniewu, Teatr Nowy w Krakowie, projekt „Sztuka gniewu”, Kraków, 18 listopada 2012 r.
 • Społeczne tworzenie seksualności. Wykład promujący ksiązkę Stevena Seidmana WN PWN, Fabryka Równości, projekt „Uniwersytet Queer”, Łódź, 18 grudnia 2012 r.
 • Społeczne tworzenie seksualności. Wykład promujący ksiązkę Stevena Seidmana WN PWN, Muzeum Współczesne Wrocław, 17 stycznia 2013 r.
 • Społeczne tworzenie seksualności. Wykład promujący ksiązkę Stevena Seidmana WN PWN, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, 11 kwietnia 2013 r.
 • Społeczne tworzenie seksualności. Wykład promujący ksiązkę Stevena Seidmana WN PWN, Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, 17 stycznia 2013 r.
 • Społeczne tworzenie seksualności. Wykład promujący ksiązkę Stevena Seidmana WN PWN, Jewish Comminity Center, Kraków, 19 maja 2013 r.
 • Społeczne tworzenie seksualności. Wykład promujący ksiązkę Stevena Seidmana WN PWN, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bygdoszczy, 21 czewca 2013 r.
 • Polityka perwersji. O czynieniu użytku z przyjemności, Fabryka Równości, Uniwersytet Queer, 22 października 2013 r.
 • Różnorodność seksualna. Od marginesu do centrum, Szczecińskie Dni Różnorodności, Szczecin 25-27 października 2013 r.
 • Różnorodność seksualna. Od marginesu do centrum, Wkład promujący książkę „Socjologia seksualności. Marginesy”, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 5 listopada 2013 r.
 • Wykład gościnny „Socjologia seksualności a seksuologia społeczna”, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, styczeń 2014 r.
 • Badania postkolonialne a literatury postkolonialne, Wydział Artes Liberales Uniwersytet Warszawski, styczeń 2014.
 • Socjologia seksualności, seksuologia społeczna, Muzeum Współczesne Wrocław, luty 2014.
 • Performatyka queer, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa, luty 2014 r.
 • • Socjologia queer – wprowadzenie, wykład w ramach „Patterns Lectures”, finansowany przez Erste Foundation w Wiedniu, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2 lutego 2015 r.
 •  Michel Foucault – filozof wolności, Wydział Neofilologii Uniwersytetu Śląskiego, 19 marca 2015 r.
 • Socjologia moralności a transgender studies, Katedra Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej ISNS UW, 30 października 2019 r.
 • Ciągłość czy zerwanie. Wokół koncepcji antysemityzmu jako polskiego habitusu, Zebranie Katedry Socjologii Moralnosci i Aksjologii Ogólnej ISNS UW, 9 grudnia 2020.