Ośrodek Społecznych Badań Queer UW

Zapraszam na stronę
Ośrodka Społecznych Badań Queer (kliknij poniższy obrazek)

Katedra Socjologii Wiedzy i Moralności
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytet Warszawski