|| O mnie ||

Serdecznie witam na mojej stronie!

ssmJestem socjologiem i teoretykiem kultury, zajmuję się queer studies (społecznymi badaniami nad nienormatywnością płciową/seksualną), które są jednym z nurtów gender studies (społecznych badań nad kulturową płcią i seksualnością). W obszarze moich zainteresowań znajdują się także studia kulturowe, społeczne badania nad teatrem (performatyka, socjologia teatru, teoria teatru/pęknięcia), studia postkolonialne oraz francuska filozofia poststrukturalistyczna (gł. Foucault, Derrida, Lacan).

Jestem profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, pracuję w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych (www.isns.uw.edu.pl). Kieruję tam Ośrodkiem Badań Społecznych nad Seksualnością (www.obss.uw.edu.pl) . Ośrodek ten zajmuje się głównie badaniami tych zachowań seksualnych i identyfikacji płciowych, które wykraczają poza twardą normę społeczną. Obecnie zespół OBSS prowadzi badania m.in. na temat: biseksualności, związków intymnych miedzy kobietami, przekraczania granic płci w ramach gender bendingu, transpłciowości w Polsce, płynności tożsamości lesbijskiej, performatyki queer, ale także problematyki praw osób chorych psychicznie. Na UW byłem także przez dwie kadencje członkiem Rektorskiej Komisji ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji, pierwszej takiej komisji na polskim uniwersytecie, założonej przez profesorki Bożenę Chołuj i Małgorzatę Fuszarę. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Genderowego oraz Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych. W latach 2005-2010 pracowałem w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego UW. W przeszłości pracowałem także w uczelniach niepublicznych, gdzie m.in. sprawowałem funkcję p.o. rektora i prorektora.

nskWykaz moich publikacji znajduje się w zakładce „Publikacje”. Moją najnowszą monografią jest wydana w Wydawnictwie Naukowym PWN książka „Socjologia seksualności. Marginesy”. Pod redakcją moją i dr. Tomasza Wrzoska ukazała się także niedawno w Wydawnictwiach Uniwersytetu Warszawskiego książka „Nowe studia kulturowe”.

Stopnień doktora socjologii uzyskałem w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (2003), a stopień doktora habilitowanego w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW (2011). Miałem zaszczyt prowadzić także zajęcia w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w uczelniach niepublicznych. Jestem członkiem zespołu Gender Studies UW, wykładałem też na Gender Studies UJ.

W pracy naukowej i dydaktycznej współpracowałem z wieloma instytucjami, m.in. z Instytutem Teatralnym w Warszawie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Narodową Galerią Sztuki „Zachęta” w Warszawie, Galerią Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie, Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Muzeum Współczesnym Wrocław, Nowym Teatrem w Krakowie i in.

Poza pracą naukową zajmuję się także projektami komercyjnymi, miałem zaszczyt pracować w dużych projektach firmowanych m.in. przez Discovery Channel, Fox Life, Tymofarm i in.

Współpracowałem z wieloma instytucjami publicznymi, m.in. z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich czy Biurem Posłanki Anny Grodzkiej oraz kierowanym przez nią Parlamentarnym Zespołem Sołeczeństwo FAIR.

szkolamilczeniaJestem  obserwatorem i komentatorem polskiej sceny politycznej. Serce mam po lewej stronie, dlatego staram się wspierać wszelkie inicjatywy służące przeciwdziałaniu wykluczeniu ekonomicznemu oraz wykluczeniu ze względu na płeć i seksualność. Jak napisał Zygmunt Bauman, socjologia powinna służyć sprawie wolności. Staram się być wierny tej maksymie.

Jestem także gejem, co w Polsce ma wciąż także znaczenie polityczne. Byłem m.in. współzałożycielem Kampanii przeciw Homofobii (jestem członkiem honorowym tej organizacji) i do dziś współpracuję z wieloma organizacjami LGBTQ.

Mam nadzieję, że ta nieco oficjalna prezentacja przybliżyła profil mojej aktywnosci zawodowej i społecznej. W przypadku dalszych pytań zapraszam do kontaktu

Serdecznie pozdrawiam

Jacek Kochanowski