Unitarianizm Uniwersalizm

Proszę Szanownych Osób!

Od jakiegoś czasu pojawiają się na mojej ścianie informacje o Unitarianach Uniwersalistach. Przybyła naklejka na profilowym (do poprawienia), czasem pojawia się stosowne tło. Pojawiają się zatem pytania „Co Cię znowu pogrzało?”, albo „Czy przstąpiłeś do sekty”, albo „Czy jak pewnien znany sprzed lat działacz gejowski ogłosisz nawrócenie?”. To ostatnie byłoby wprawdzie na pewno finansowo opłacalne, ale jednak nie.

Uważam się za ludzia „religijnie obojętnego”, praktykującego medytację zen.

Niemniej jednak miałem kiedyś flirt z katolicyzmem, któremu zawdzięczam po pierwsze mężczyznę, z którym potem spędziłem 20 lat życia, po drugie zaś pracę magisterską poświęconą ideom Braci Polskich. To właśnie to zainteresowanie (Braćmi Polskimi, nie mężczyznami, chociaż…) sprawiło, że co jakiś czas w wyszukiwarkarkach wrzucałem frazę „Bracia Polscy” w znanych mi językach i w jednym z nich, tym, który słychać na lotniskach, natrafiłem na wspólnotę pod tytułem Unitarianie Uniwersaliści, która, jak się okazuje, odwołuje się do polskobraterskiego dziedzictwa.

Poza tym okazało się, że wspólnota ta ojest radykalnie otwartą, inkluzywną przestrzenią budowania tego, co także w psychologii nazywamy duchowością.

Oto zatem zapraszam Państwa do wysłuchania mojej rozmowy z Arkiem Małeckim, świeckim celebransem w unitariańskiej Mill Hill Chapel w Leeds. Arek dostępnie i zarazem przepięknie wyjaśni, czym jest wspólnota Unitarian Uniwersalistów.

Na FB działa grupa (otwarta) „Unitarianie Uniwersaliści Polska”, do której zapraszam osoby zaciekawione 🙂

Inicjatywa Pracownicza zaprasza

Dziś było zebranie mojej komisji uniwersyteckiej Związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza na Uniwersytecie Warszawskim. Inicjatywa Pracownicza jest znana z bezkompromisowej walki o prawa pracownicze, w realiach uniwersyteckich oznacza to walkę o poprawę warunków pracy zarówno pracowników i pracownic naukowo-dydaktycznych, jak i administracji.

Reforma (kolejna!) szkolnictwa wyższego, na UW przeprowadzona w warunkach ekstremalnego neoliberalizmu ustępujących władz rektorskich, stworzyła wiele zagrożeń, z którymi próbujemy sobie radzić. Potrzebne jest nam, działaczkom i działaczom Inicjatywy Pracowniczej, wsparcie, podobnie jak wszystkim innym uczelnianym i PAN-owskie komisjom IP.

Wiem, jak bardzo, szczególnie w warunkach pandemii, jesteśmy zapracowane i zapracowani. Ale zachęcam do wstępowania do Inicjatywy Pracowniczej, ponieważ stopień aktywności w związku możesz dostosować do swoich możliwości, a im nas więcej tym możemy być skuteczniejsi.

Jednoczenie masz pewność, że zajmiemy się Twoimi problemami (jeśli takie się pojawią), zapewnimy Ci ochronę i obronę. Zapewniam, na uniwersytetach i w PAN przynależność do związków zawodowych jest traktowana naturalnie i z tego powodu nic Ci nie grozi.

Zatem:
👉 sprawdź czy na Twoim uniwersytecie lub w Twoim instytucie PAN jest już zakładowa komisja Inicjatywy Pracowniczej
👉 możesz wypełnić deklarację członkowską i przesłać ją nam mailem
👉 zawsze możesz pogadać z członkiem lub członkinią IP, żeby rozwiać wątpliwości.

Pomóż nam, proszę, w realnej i dynamicznej obronie praw pracowniczych w instytucji szkolnictwa wyższego i nauki.

Bardzo serdecznie zapraszam
Jacek Kochanowski

Lesbijki i geje w szkołach: „Przecież jesteśmy!”

Polecam nowy film na moim kanale YouTube. Tym razem rozmowa o osobach LGBTQ+ w szkołach podstawowych i średnich. Powodem rozmowy jest opublikowana przez Marzannę Pogorzelską i Pawła Rudnickiego książka „Przecież jesteśmy! Homofobiczna przemoc w polskich szkołach – narracje gejów i lesbijek„. Zapraszam do oglądania!

„Przecież jesteśmy! to przejmujące i wyjątkowo ważne dzieło o szkolnych doświadczeniach młodych osób LGBTQ. Szkoła to dla nich miejsce, gdzie z reguły spotykają się ze stygmatyzacją oraz systemową i fizyczną przemocą. Autorzy w swoich badaniach uwypuklają przemoc, szukają jej przyczyn, zamiast do przemilczania i obojętności zachęcają do wspierania młodych osób LGBTQ, aktywnego zapobiegania przemocy i budowania bezpiecznego środowiska szkolnego. Aby tak się stało, musimy zrobić ten pierwszy krok: otworzyć oczy i dostrzec osoby LGBTQ.”
Draginja Nadażdin, Dyrektorka Stowarzyszenia Amnesty International w Polsce

 

Dlaczego będę głosował na Roberta Biedronia

Dlaczego uważam, że należy głosować na Roberta Biedronia?

📍Należy poprzeć Roberta Biedronia, bo naprawdę to bardzo dobry kandydat na urząd Prezydenta RP. Kompetentny, międzynarodowo rozpoznawalny, świetnie przygotowany do reprezentowania Polski, a przecież to najważniejsza rola prezydenta. No i oczywiście mamy pewność, że ośrodek prezydencki stanie się przyczółkiem odbudowy Rzeczpospolitej.

📍Należy poprzeć Roberta Biedronia, by symbolicznie i faktycznie przeciwstawiać się homofobicznym treściom we wszystkich ostatnich kampaniach wyborczych PiS. Gej reprezentujący Polskę na całym świecie to najlepsza odpowiedź na mowę nienawiści PiS-u i potwierdzenie, że Polska wraca na drogę do normalności, do budowania demokratycznego państwa prawa, w którym każdy może oczekiwać od państwa wsparcia w sytuacji, gdy doznaje krzywdy z powodu nierówności ekonomicznej, płciowej, seksualnej, religijnej czy jakiejkolwiek innej.

📍Należy poprzeć Roberta Biedronia, by wyrazić poparcie dla lewicowej agendy w Polsce: m.in. budowania społecznie odpowiedzialnej gospodarki, likwidacji wszystkich przyczyn ekonomicznego wykluczenia, budowy systemu prawnego respektującego prawa człowieka we wszystkich jego wymiarach, realnego rozdziału Kościoła od państwa w celu zatrzymania strumieni pieniędzy płynących z naszych podatków do biskupów, likwidacji przepisu o „obrażaniu uczuć religijnych”, generalnego przeglądu polskiego ustawodawstwa pod kątem nierówności ze względu na płeć, orientację seksualną, wyznanie lub bezwyznaniowość, pochodzenie etniczne i inne cechy, stworzenie programu sprzyjającego migrantom, którzy chcą przyjechać do Polski i tu pracować, realnej walki z przemocą wobec kobiet, depenalizacji aborcji, rozwoju systemu prawnego realnie wspierającego młode rodziny, wprowadzenia związków partnerskie i równości małżeńska wraz z uregulowaniem sytuacji obecnie żyjących w Polsce tęczowych rodzin wychowujących dziecko, wprowadzenie programu klimatycznego oraz programu realnej ochrony środowiska (wraz z zakazem polowań), reformy treści i metodyki nauczania w szkołach poziomu podstawowego i średniego (szukanie i interpretowanie informacji zamiast nauki pamięciowej, edukacja obywatelska, wielokulturowa, edukacja seksualna itp). Ja mógłbym wymieniać i wymieniać. To wszystko może załatwić tylko Lewica! Przypominam, że Platforma Obywatelska już rządziła 8 lat i NIC z tego nie zrobiła. NIC! I nikt nie zastąpi lewicy w realizacji tej agendy, dlatego wszyscy, którym bliskie są te cele polityczne, które wymieniłem i wiele, których nie wymieniłem (ustawa o uzgodnieniu płci oraz całkowita refundacja procesu tranzycji, walka z odradzającym się faszyzmem…), wszyscy Ci powinni poprzeć kandydata Lewicy na prezydenta, Roberta Biedronia.

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego w obronie równości

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego wydał 16 czerwca oświadczenie dotyczące wypowiedzi na temat osób LGBT+, które padają w dyskursie publicznym. 22 czerwca uchwałę w tej samej sprawie podjęła Rada Naukowa Dyscypliny Psychologia.
Oświadczenie rektora Uniwersytetu Warszawskiego dotyczące wypowiedzi na temat osób LGBT+, które padają w dyskursie publicznym (16 czerwca 2020)

Szanowni Państwo,

Na Uniwersytecie Warszawskim wszyscy jesteśmy równoważni. 

Od początku roku akademickiego prowadzimy kampanię, której celem jest podkreślenie, że na naszej uczelni nie ma miejsca na dyskryminację, a każda osoba, która jej doświadczyła, znajdzie wsparcie.

Wszystkie osoby pracujące i studiujące na Uniwersytecie Warszawskim – bez względu na płeć, wiek, religię, etniczność, niepełnosprawność czy orientację seksualną – są dla naszej społeczności równie ważne.

Przesłanie naszej kampanii staje się jeszcze istotniejsze w obliczu ostatnich poniżających i wykluczających wypowiedzi niektórych polityków, dotyczących osób LGBT+. 

Jak widać, wciąż należy przypominać tę – wydawałoby się – oczywistą zasadę, że niezależnie od dzielących nas różnic, każdy zasługuje na traktowanie z godnością i szacunkiem. Szczególnie oczekujemy tego od osób występujących publicznie.

Wszyscy jesteśmy równoważni. Nie zapominajmy o tym.

Marcin Pałys

rektor Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia w sprawie niedopuszczalnego języka używanego w debacie publicznej wobec osób LGBT+ (22 czerwca 2020)

W uchwale napisano:

Rada Naukowa Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Warszawskiego w pełni podziela stanowisko przyjęte przez Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk w sprawie języka debaty publicznej dotyczącej społeczności LGBT+. Stwierdzamy, że nieprzestrzeganie elementarnych zasad poszanowania godności i równości traktowania każdego człowieka jest niedopuszczalne w dyskursie publicznym i wyrządza trwałe szkody w życiu społecznym. Solidaryzujemy się ze wszystkimi osobami, które doświadczyły dehumanizacji i wykluczenia.

Nowa książka prof. Ryzińskiego

Prof. Remigiusz Ryziński opublikował ważną, odważną i niezwykle ciekawą książke: „Moje życie jest moje. Opowieść o wolności i pożądaniu”. To opowieść o doświadczeniach seksualnych zazwyczaj pozostających na marginesach społecznej widzialności. Swingersi, hetero- i homoseksualni zwolennicy konsensualnej niemonogamii, poliamorycy i panseksualliści. Ciekawy, intrygujący świat seksualnej wolności.

Poniżej moja rozmowa z Autorem o książce.

 

Rozmowa z Pauliną Młynarską

Na moim kanale na YouTube pojawiła się rozmowa, jaką przeprowadziła ze mną Paulina Młynarska – pisarka, aktorka, dziennikarka i joginka.

Rozmawialiśmy o rasizmie, seksizmie, homofobii oraz o leku na te choroby – współczuciu. Zapraszam do oglądania.

Against homophobia in Poland

Bigots, hypocrites and religious fanatics unleashed the frightening „fashion” for creating „LGBT free zones” in cities, municipalities, counties and entire provinces in Poland.

The current president and at the same time presidential candidate Duda announced „a ban on the preaching of LGBT ideology in public institutions.” Like Putin in Russia.

One of the most fanatical and vulgar politicians of the ruling party clarified „Poland without LGBT is beautiful.” As in the 1930s, Polish fascists shouted „Poland without Jews”.

It’s me #jestemLGBT. We LGBT are non-heterosexual and transgender people. We are lesbians, we are gay, we are bisexual, transgender, asexual, queer, pansexual, intersex and nonbinary. We are people, not an ideology.

The ruling party and the ruling president declared war on us. After the shameful words of Andrzej Duda, after the shameful words of Joachim Brudzinski, let no one ever dare call me to moderation in what I write and say.

Enough. We are LGBT people. We are here in Poland. We were, we are and we will be. We will fight for respect, equity, equality and support from the state. Because this is also our state, our Poland, our homeland.

We are here. We are queer. And you finally have to get used to it.